Kutsuplus-tjänstens popularitet ökar

Användarantalet av HRT:s Kutsuplus-tjänst ökar snabbt. Kutsuplus-trafiken inleddes för alla öppen tjänst i april 2013 och i maj 2014 var passagerarantalet redan nästan femfaldigt.

I maj gjordes 4 455 resor med Kutsuplus-bussarna. Kundnöjdheten har stannat på hög nivå: i den nyaste enkäten gav passagerarna vitsordet 4,6 (med skala 1–5) för Kutsuplus-tjänsten. Passagerarna deltar i utvecklingen av tjänsten genom respons, enkäter och undersökningar.

Kutsuplus fungerar i realtid enligt kundernas resbeställningar utan fasta rutter eller tidtabeller.  Resan beställs på internet och betalas med Reseportmonnä som ingår i tjänsten. Kutsuplus-bussen kör från hållplats till hållplats utan omstigningar eller parkeringsproblem. Med smarttelefon får man via e-post en länk som guidar från avgångsadressen till hållplatsen och från hållplatsen till destinationsadressen i realtid. På kartan ser kunden sin egen position samt var den beställda bussen kör som bäst.

Tjänsten sträcker sig i väst till Hagalund och Alberga, i öst till Östra centrum och i norr till Ring I. Kutsuplus betjänar på vardagarna kl. 6–23. Tjänstetiden utvidgas till kl. 24 den 18 augusti då man får flera bussar i trafik.

Kutsuplus med i evenemanget för intelligent trafik
Kutsuplus är synligt med i evenemanget ITS European Congress 2014 som arrangeras i Helsingfors Mässcentrum 16–19.6.2014. Kongressen och utställningen lockar på plats över 2 000 sakkunniga och beslutsfattare som är intresserade av intelligent trafik.

Bakom Kutsuplus-tjänsten är Ajelo Oy som forskargruppen vid Aalto-universitetet har grundat och som utvecklar system för intelligent trafik. Ajelo Oy är även med i ITS in Your Pocket-applikationstävlingen och har valts till de tio projekt som är med i finalen. Vinnaren publiceras i samband med kongressen i Helsingfors.

Kutsuplus kör också på sommaren
På midsommaraftonen, fredagen 20.6 trafikerar Kutsuplus inte. Annars betjänar Kutsuplus på sommaren från måndag till fredag kl. 6–23.

www.kutsuplus.fi

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.