Stomlinje 550 på undantagsrutt hela sommarsäsongen

Bussarna kör 16.6–10.8 längs Viksvägen och Åggelbyvägen i stället för Landshövdingsvägen.

På Landshövdingsvägen i Vik–Åggelby-området tas bort gamla rälsar på sommaren och p.g.a. arbeten kör stomlinje 550 på undantagsrutt hela sommartidtabellssäsongen 16.6–10.8.

Bussarna kör längs Viksvägen och Åggelbyvägen i stället för Landshövdingsvägen. I Kottby–Forsby-området går rutten västerut längs Kommunalhemsvägen och österut längs Kottbyvägen och Forsbyvägen.

Undantagsrutt för linje 550 på kartan

Längs undantagsrutten stannar bussen på följande hållplatser i riktning Östra centrum–Westendsstationen:
3494 Ärtskidsstigen på Viksvägen
3072 Viksstranden på Viksvägen
3095 Himmelsberget på Åggelbyvägen
3161 Kottvägen på Åggelbyvägen

Bussen stannar på följande hållplatser i riktning Westendsstationen–Östra centrum:
3162 Kottvägen på Åggelbyvägen
3094 Himmelsberget på Åggelbyvägen
3071 Viksstranden på Viksvägen
3073 Ärtåkersgränden på Viksvägen

Hållplatser Viksbacka (3171 och 3172), Grindbacka (3169 och 3170) och Åggelby station (3167 och 3168) på Landshövdingsvägen är ur bruk.

I närheten av Landshövdingsvägen finns en förbindelse till linje 550 med bussar 65A och 71. Till stomlinje 550 kan man stiga om från busslinje 65A vid hållplatsen ”Himmelsberget” och från busslinje 71 vid hållplatsen ”Viksstranden”.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.