Aforismer ger någonting att tänka på i metro och spårvagnar

HRT, Suomen aforismiyhdistys (Finlands aforismförbund) och HST kommer med aforismerna på spår, vilket har redan blivit en tradition.

Aforismerna kan läsas i metro och spårvagnar nu redan på sjunde gången. Ända till slutet av januari finns det enstaka aforismer på trafikmedlens elektroniska skärmar samt cykelpostrar på metrostationer.

Finlands aforismförbund samlade spåraforismer med för alla öppen inbjudan och nästan hundra aforistiker erbjöd sina tänkespråk. Därav valde förbundet 31 aforistiker vars tänkespråk finns nu framme. Både nybörjare och erfarna aforismveteraner har skrivit spåraforismerna.

”I detta års spåraforismer betonas livsnära filosofiskhet som lodar många sidor av mänskligheten. I aforismerna funderas livet med andra människor, hur man bryr sig om andra människor och empati.  Det finns djuphet och även varm humor med”, säger Virpi Alanen från Finlands aforismförbund.

”Spåraforismerna är en del av vår livliga stadskultur. De kan läsas snabbt vid sidan av resan men idén kan snurra i huvudet för en lång tid och driva på nya tankar. Aforismen kan ge en ny ton för våra vardagliga resor i staden”, säger Alanen.

HRT får årligen beröm av passagerare om tänkespråk som ger resandet flykt.

Bekanta dig med detta års aforismer

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.