Busslinjenätet i nordöstra Helsingfors förnyas 2017

HRT kommer att förnya busslinjenätet i nordöstra Helsingfors i sin helhet då hösttidtabellerna träder i kraft år 2017. Syftet med linjenätsplanen som har blivit färdig under våren är att få busstrafiken i nordöstra Helsingfors att bättre motsvara de nuvarande behoven.

Linjenätet i nordöstra Helsingfors har planerats ca 20 år sedan då Dickursbys stadsbana togs i bruk och tågtrafiken blev tätare mellan Helsingfors och Dickursby. Linjenätet är dock inte bet bästa möjliga i det nuvarande läget: en del av busslinjer har få passagerare och det är svårt att få olika linjer att trafikera med jämna mellanrum.

I HRT:s trafik sker också två stora ändringar i år som påverkar betydligt nordöstra Helsingfors. Då trafiken på Ringbanan inleds, ökar tågtrafiken på stambanan och tågen går allt tätare också utanför rusningstider i Malm och Parkstad. Dessutom går den nya stomlinjen 560 (Nordsjö – Myrbacka) med täta turintervaller via Malm station och erbjuder en ny omstigningsförbindelse i riktning mot östra Helsingfors.

Man har strävat efter att planera linjenätet så att det skulle erbjuda en förbindelse utan omstigning från nordöstra Helsingfors till stadskärnan och skulle även betjäna både anslutningstrafiken till tåg- och metrostationer och trafiken inom nordöstra Helsingfors. I planeringen har strävats efter att få jämna turintervaller och tät trafik på vissa linjers gemensamma sträckor.

T.ex. på de gemensamma sträckorna för linjepar 71+71B, 73+74, 79+79B och 561+561B kommer turtätheten att vara högst 10 minuter på vardagarna och lördagarna på dagtid och högst 15 minuter på söndagarna.

Invånarna aktivt med i planeringenen

HRT inledde planeringen av linjenätet i höstas. Invånarna har fått information om arbetets avancemang från första början genom bloggen där planen kommenterades ca 1 800 gånger. Därtill arrangerade HRT tre invånarkvällar i nordöstra Helsingfors för att presentera planen och få respons.

Det första utkastet till planen publicerades just före julen 2014. Det andra utkastet som gjordes på basis av stort antal respons publicerades 5.2.2015. Man gjorde ännu några små ändringar till det andra utkastet men respons var mycket mer positiv än då det gällde det första utkastet.

Särskild busslinjerna 69 och 72 väckte livlig diskussion och webbadresserna för att bevara dessa linjer samlade båda över ett tusen underskrifter. På basis av respons från kunderna finns busslinje 69 även i fortsättningen och det gjordes ändringarna till den planerade rutten för busslinje 72.

Mer information:
Tero Anttila, direktör, Avdelningen för kollektivtrafikplanering, tfn 050 555 2932
Arttu Kuukankorpi, gruppchef, Linjenäts- och tidtabellsplanering, tfn 040 505 2226

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.