Busslinjenätet i Vanda förnyas helt 10.8 – bekanta dig med de nya linjerna

Busstrafiken i Vanda förändras helt, då HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabeller den 10 augusti. Bussrutterna i Vanda förändras och även största delen av linjenummer byts.

Du kan bekanta dig med de nya busslinjerna i Vanda på adressen www.hsl.fi/sv/vanda. På adressen kan du bekanta dig med rutter och tidtabeller för alla busslinjer i Vanda. Dessutom finns det bakgrundsinformation om linjenätsändringen och dess påverkningar i olika områden. Du kan även bekanta dig med de nya förbindelserna i Vanda i Reseplaneraren på adressen www.reittiopas.fi/sv genom att söka tidtabeller fr.o.m. 10.8.

Information om linjenätsändringen finns också i infobladet som delades ut i alla hushåll i Vanda i maj. Infobladet kan även hämtas på HRT:s serviceställen och Vanda-info. Tidtabellsbok som innehåller alla HRT:s tidtabeller kan köpas i R-kiosker, på HRT:s serviceställen och Vanda-info. Tidtabellsboken kostar 5 euro.

Även linjenummer förnyas

Utöver bussrutter ändras även nästan alla linjenummer i Vanda. Bakom ändringen är HRT:s nya numreringsprincip där överlappande linjenummer i olika kommuner avstås. Därför försvinner linjetecken med två nummer på Vandas interna linjer den 10 augusti. I Esbo sker den motsvarande ändringen vid öppnandet av Västmetron nästa år.

Passagerare kan redan ha sett de nya linjenummerändringarna i Vanda under sommaren, då man redan har börjat byta linjeskyltar som motsvarar linjenätet som träder i kraft 10.8. Du kan bekanta dig med linjenummerändringar i Vanda med hjälp av den bifogade tabellen.

Ringbanan bakom linjenätsändringen

Bakom linjenätsändringen är Ringbanan som inledde trafikeringen den 1 juli. Tågen på Ringbanan bildar den huvudsakliga förbindelsen från Vanda till Helsingfors centrum och uppgiften för busslinjenätet är att skapa anslutningsförbindelser till stationer och komplettera kollektivtrafikutbudet.

Tydligheten har varit den första prioriteringen då man har planerat busslinjenätet: linjernas turintervaller är jämnare än tidigare och olika ruttversioner på enstaka linjer har skurits ned. Samtidigt har man strävat efter att synkronisera bussarnas tidtabeller så att turintervaller även på linjernas gemensamma sträckor skulle vara jämna.

Närbussar kompletterar utbudet

Anropsstyrda närbussar kompletterar kollektivtrafikutbudet i Vanda. Närbussarna trafikerar i Vanda fr.o.m. 10.8 från måndag till fredag kl. 9–15 i begränsade områden i omgivningen av sex regioncentrum. Normala HRT:s biljetter gäller på närbussar. Bussen kan beställas på HRT:s trafikinfo, på nummer (09) 4766 4000 tidigast två veckor före resan.

Busslinjenätet i Vanda fr.o.m. 10.8.2015

Linjenummertabell i Vanda

Mer information: www.hsl.fi/sv/vanda

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.