För få passagerare ledde till nedläggande av nattmetron

Passagerarantalet i nattmetron var betydligt mindre än under andra tider på dygnet och samtidigt minskade passagerarantalet i busstrafiken i stadskärnan betydligt. Bl.a. dessa var orsaker till att nattmetrotestet som inleddes i november 2013 lades ned vid årsskiftet.

”Helsingfors stad önskade nattmetrotestet från oss och vi gjorde det. Tyvärr motsvarade passagerarantalet inte krav som ställdes på tung spårtrafik”, berättar Tero Anttila, direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering vid HRT.

Under testbruket körde metron under veckoslutsnätter kl. 23.30–1.30 och passagerarantalet i nattmetron stabiliserades till ca 30 000 passagerare per månad. 35–40 procent av de nattliga metroresorna gjordes inom stadskärnan så nattmetron sannolikt minskade också passagerarantalet på bussar och spårvagnar i stadskärnan.

Nattbusslinjer till Östra Helsingfors bevarades som förut under nattmetrotestet, än om med glesare turintervaller, varför det fanns överlappande service från centrum till Östra centrum, Gårdsbacka och Nordsjö under veckoslutenätter.

Helsingfors stad kommenterade HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för år 2015–2017 så att kostnadseffektivitet i nattrafiken ska förbättras genom att undvika överlappningen av buss- och spårtrafiken. Enligt staden kunde nattmetron bli permanent först då man har utarbetat en säker plan för att undvika överlappningar.

Drift av likadant system om anslutningsbussar nattetid som är i bruk dagtid skulle ändå vara dyrare än nattbussar som trafikeras ändå från Järnvägstorget österut. Grundande av ett separat anslutningslinjenät nattetid skulle göra kollektivtrafikhelheten krångligare eftersom linjenätet skulle vara i bruk endast under två timmar i kvällen två kvällar i veckan. Dessutom skulle båda alternativen sannolikt ha ökat bevakningskostnader vid anslutningsstationerna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.