Hållplatser får nya namn i Kajsaniemi och på linje 24 fredagen den 18.12

Fredagen den 18 december får vissa hållplatser nya namn i Helsingfors. De största ändringarna sker i Kajsaniemi där hållplatserna Kajsaniemi och Fölskvären får nya namn. Också i Tölö får två hållplatser längs rutten för linje 24 nya namn, och samtidigt får Sibeliusparken en egen hållplats.

Ändringarna i Kajsaniemi

Spårvagnshållplatserna i Kajsaniemi (0303 och 0304) får nytt namn Kajsaniemigatan. Namnet ändras för klarhetens skull eftersom Kajsaniemi som namn inte beskriver tillräckligt bra hållplatsen. Eftersom hållplatsen inte längre kan ha samma namn med metrostationen (som nu heter Helsingfors universitet), får hållplatsen sitt nya namn efter gatan där den ligger.

Det nya namnet för busshållplatserna i Kajsaniemi (2059, 2060 och 2061) och spårvagnshållplatserna vid Fölskvären (0305 och 0306) är Kajsaniemiparken. Namnet på spårvagnshållplatsen ändras eftersom det inte är många som känner till namnet Fölskvären. Samtidigt ändras namnet på busshållplatserna som ligger vid spårvagnshållplatserna från Kajsaniemi till Kajsaniemiparken, eftersom enligt den allmänna principen ska hållplatserna som ligger på samma ställe och/eller vid samma korsningsområde ha samma namn. Dessutom beskriver Kajsaniemiparken bättre hållplatsens läge än Kajsaniemi.

Ändringarna på linje 24

Det nya namnet för hållplatserna Stengårds sjukhus (1283 och 1284) är Sibeliusparken. Namnet ändras eftersom Sibeliusparken är ett mer centralt objekt i området än Stengårds sjukhus. Ändringen gör det lättare särskilt för turister som besöker staden. Namnändringen görs redan nu och inte vid årsskiftet på grund av Jean Sibelius 150-årsjubileum som firas i år.

Det nya namnet på hållplatserna Krematorium (1269 och 1270) är Sandudd. Namnet ändras eftersom det nya namnet beskriver bättre de besöksmål som finns nära hållplatserna dvs. Sandudds begravningsplats och badstrand.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.