Hösttidtabellerna finns nu i Reseplaneraren

HRT-områdets kollektivtrafik övergår till hösttidtabeller 10.8 och samtidigt ändras en del av linjerna grundligt. Rutter som träder i kraft den 10 augusti finns nu i Reseplaneraren på adressen www.reittiopas.fi/sv.

Då sökdatumet är 10.8 eller senare, finns de nya rutterna i Reseplaneraren.

Den största ändringen sker i Vanda vid övergång till hösttidtabeller då helt nytt busslinjenät tas i bruk i Vanda. Rutterna för många linjer ändras och även om rutten blir oförändrad ändras linjenumret. Bakom linjenätsförnyelsen i Vanda är Ringbanan som öppnades för trafik 1.7 och som utgör i fortsättningen den huvudsakliga förbindelsen från Vanda till Helsingfors centrum.

Mer information om kollektivtrafikändringar i Vanda

Den andra stora ändringen är den nya stomlinjen 560 som inleder trafikeringen på rutten Rastböle(M) – Nordsjö(M) – Gårdsbacka(M) – Malm – Myrbacka. Linjen har täta turintervaller och den gör tvärgående trafiken snabbare:  linjen erbjuder en utmärkt omstigningsförbindelse från östra Helsingfors till tågen på stambanan och Ringbanan. Mellan Svedängen och Kungseken kör bussen via kollektivtrafiktunnel som är över en kilometer lång. Tunneln förkortar restiden t.o.m. med 15 minuter.

Mer information om stomlinje 560

Pdf-tidtabeller i utskrivbar form för enstaka linjer finns på adressen https://www.hsl.fi/sv/tidtabeller-och-rutter/vintertidtabeller-2015-2016. HRT publicerar också en tidtabellsbok som innehåller alla HRT-områdets tidtabeller. Boken kan köpas i R-kiosker och på HRT:s serviceställen. Tidtabellsboken kostar 5 euro.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.