HRT förbinder sig till hållbar utveckling – andelen elbussar ökar

Den europeiska veckan för hållbar utveckling (30.5–5.6) till ära, ingick HRT på tisdagen ett åtgärdsåtagande för hållbar utveckling. HRT förbinder sig att minska kollektivtrafikens utsläpp genom att främja ibruktagandet av elbussar.

HRT skaffar sig i år 12 finska elbussar som en del av ePeli-pilotprojektet. Syftet är bl.a. att trafikföretagen blir bekanta med elbussarna och samtidigt kan HRT testa nya informationssystem.

Projektets mål i lång sikt är att betydligt öka andelen elbussar i trafiken i Helsingforsregionen. Enligt HRT:s strategi skulle andelen elbussar i HRT-områdets busstrafik vara t.o.m. 30 procent år 2025.

Det åtgärdsåtagande som HRT ingick är en del av samhälleligt åtagande för hållbar utveckling som främjar hållbar utveckling i Finland. Alla samhälleliga aktörer, även privatpersoner, kan ingå åtgärdsåtaganden på adressen www.sitoumus2050.fi.


Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.