HRT inleder en kampanj om linjenätsändringar i Vanda

Linjenätet i Vanda ändras grundligt i augusti 2015. Utöver rutt- och tidtabellsändringar ändras största delen av linjenummer i Vanda. Byten av linjeskyltar har redan kommit i gång på hållplatser. HRT inleder en kampanj om trafikändringarna i Vanda 11.5. Syftet med kampanjen är att väcka invånare och de som arbetar i Vanda att bekanta sig med den stora ändringen redan i förväg.

”Planering av linjenätet kom i gång i HRT på våren 2011. Då inledde HRT förberedelsen av det kommande linjenätet i samarbete med Vanda stad. Också invånare har kommenterat utkast i flera olika skeden innan finslipning av den slutgiltiga planen. Ringbanan och det nya busslinjenätet är en helhet”, säger gruppchef Arttu Kuukankorpi som ansvarar för planering av linjenät och tidtabeller.

Man har strävat efter att det nya busslinjenätet skulle vara tydligt och enkelt att uppfatta. Det blir färre ruttversioner och turintervaller är jämna. Antalet busslinjer i Vanda minskar från ca 80 till ca 60 busslinjer. En del av de nuvarande busslinjerna kopplas ihop och ca fem busslinjer läggs ned. I praktiken bevaras ingen linje helt som förut eftersom utöver rutt- och tidtabellsändringar ändras också linjenumren.

”Linjenumren ändras i år i Vanda. Nästa år står Esbo i tur då Västmetron tas i bruk. Enligt det nya numreringssystemet tas samma linjenummer inom olika kommuner ur bruk. Ändringarna sker stegvis i hela HRT-området”, säger gruppchef Arttu Kuukankorpi.

Ringbanan fungerar i fortsättningen också som tvärgående förbindelse mellan västra och östra Vanda, vilket har påverkat att bussförbindelser skärs ned. Också bussförbindelser till flygplatsen läggs ned med undantag av busslinje 615. Rollen för busslinje 615 ändras från flygplatslinje till en vanlig regionlinje. I Kivistö blir det ett helt nytt anslutningslinjenät i augusti. Stomlinje 560 som trafikerar från Östra Helsingfors till Myrbacka kompletterar linjenätet i Vanda.

Ändringarna i busslinjenätet träder i kraft den 10 augusti. Då trafiken på Ringbanan inleds den 1 juli, trafikeras busslinjerna i Vanda ännu längs de nuvarande rutterna enligt sommartidtabeller.

Mer information: hsl.fi/sv/vanda

HRT skickar på onsdagen den 13 maj ett informationsblad om Ringbanan och linjenätsändringar i Vanda till varje hushåll i Vanda. I bladet finns en karta och ruttbeskrivningar för busslinjer. Samtidigt (13.5.2015) öppnar HRT en webbtjänst på adressen hsl.fi/tulevatreitit. På tjänsten kan sökas bussrutter som träder i kraft den 10 augusti genom att skriva på sökfälten ruttens avgångspunkt och destination. Sökresultatet innehåller förutom busslinjer som trafikerar längs den sökta rutten även information om busslinjernas trafikeringstider och turintervaller. Tjänsten publiceras som beta-version.

Kampanjen om linjenätsändringar i Vanda syns inne i trafikmedel samt på bussarnas sidor, i elektroniska och printmedier och under sommaren också på biografer och kanske även i överraskande sammanhang.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.