HRT öppnar kundnöjdhetsundersökning för allmänheten

Trafikerar bussarna punktligt? Finns information om tidtabeller och rutter väl tillgänglig? Är förarens körsätt behagligt och smidigt? Se vad passagerare tycker om dessa och andra frågor i kundnöjdhetsundersökning.

Svar på alla dessa frågor finns i Asty Web som är en öppen webbdatabas som HRT och Data Rangers Oy har utvecklat tillsammans. Det flera års långa utvecklingsarbete är nu färdigt och HRT har öppnat sitt undersökningsmaterial för allmänheten. Syftet har varit att förverkliga en webbdatabas som är enkel att använda och som betjänar alla som är intresserade av kollektivtrafiken.

”Material för omfattande kundnöjdhetsundersökning kan nu användas fritt. Passagerare, forskare och media kan nu ännu bättre utnyttja vår undersökning och dess resultat. Asty Web betjänar också internationella behov på svenska och engelska”, säger Antti Vuorela, gruppchef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

I webbdatabas kan du se hurdana vitsord andra passagerare har gett till din egen busslinje. Motsvarande information finns också för spårvagnar, närtåg och metro.

Kundnöjdhetsdata är öppet tillgänglig via programmeringsgränssnitt (API). Dokumentation för gränssnittet har presenterats på sidan för anvisningar i Asty Web.

HRT mäter året runt med enkäter i kollektivtrafikmedlen hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänster. 50 000 passagerare deltar i undersökningen årligen.

Mer information: gruppchef Antti Vuorela, tfn 09 4766 4241


Asty Web-webbdatabas: https://hsl.louhin.com/asty/

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.