HRT:s styrelsebeslut 26.5.2015

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398.HTM.

Linjenätsplan för nordöstra Helsingfors
Styrelsen godkände linjenätsplanen för nordöstra Helsingfors enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398-2.HTM.

HRT:s tryckningsarbeten och lagrings- och logistiktjänster
Styrelsen beslöt välja Lönnberg Print&Promo som leverantör av HRT:s trycksaker för åren 2015–2016 som var den förmånligaste leverantören. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398-3.HTM.

HRT:s preliminära ekonomi- och verksamhetsplan 2016–2018
Styrelsen skickar planen ut på remiss. Om ärendet meddelas separat. Länk till den ursprungliga framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398-4.HTM.

Delårsrapport 1/2015
Styrelsen antecknade delårsrapporten för kännedom. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398-6.HTM.

Den upplevda tryggheten i närtågstrafiken
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Om ärendet har meddelats tidigare. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398-7.HTM.

Utredningen av metrons passagerarbelastning och trafikering
Styrelsen antecknade utredningen för kännedom. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398-8.HTM.

Intentionsavtal mellan HRT, VR och Vagnpark Ab
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Om ärendet har meddelats tidigare. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015398-9.HTM

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.