HRT:s styrelsebeslut 29.9.2015

Föredragningslistan kan läsas här: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402.HTM.

Redogörelse för samkommunsstämman med anledning av revisionsnämndens berättelse
Styrelsen beslöt att lämna till höstsamkommunsstämman en redogörelse med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015 enligt förslag. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-2.HTM.

Kommunernas utlåtanden om HRT:s förslag till ekonomiplan 2016 - 2018
Styrelsen antecknade sammanfattning av kommunernas utlåtanden om förslag till ekonomiplan 2016 - 2018 till kännedom. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-3.HTM.

Nobina Finlands begäran om rättelse vid anbudsbegäran
Styrelsen förkastade Nobina Finlands begäran enligt förslag. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-4.HTM.

Sammankallande av höstsamkommunsstämman
Styrelsen beslöt sammankalla höstsamkommunsstämman den 17.11.2015.

Beviljande av avsked för styrelsesuppleant
Styrelsen föreslår vidare till samkommunsstämman att stämman beviljar avsked för Ted Apter från uppgift som suppleant i styrelsen på grund av studier utomlands och väljer en ny suppleant för Hennariikka Andersson för återstoden av styrelsens mandatperiod.

Delårsrapport 2/2015
Styrelsen antecknade delårsrapporten till kännedom. Om ärendet informeras separat. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015402-10.HTM.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.