HRT:s styrelsebeslut 5.5.2015

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397.HTM.

Linjenätsplan för nordöstra Helsingfors
Styrelsen bordlade ärendet.
Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-2.HTM.

Linjenätsplan för närbussar i Esbo
Styrelsen beslöt om ärendet enligt den ändrade framställningen.
Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-3.HTM.

Trafikeringen av busslinje P80
Styrelsen beslöt att närbussarna inte trafikerar till Nupurböle fr.o.m. i början av hösttrafik 2015.
Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-4.HTM.

Kollektivtrafikförbindelser i Fiskehamnen
Styrelsen godkände utkastet till kollektivtrafikförbindelser i Fiskehamnen som grund för fortsatt planering.
Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-5.HTM.

Intentionsavtalet om närtågstrafiken mellan HRT och VR-koncernen
Styrelsen beslöt att befullmäktiga verkställande direktören att fortsätta förhandlingarna ända till den nya tidsfristen 20.5.2015.
Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-6.HTM.

Ny medlem och ersättare i styrelsen
Styrelsen beslöt att föreslå till samkommunsstämman att Hannele Kerola väljs som ny styrelsemedlem och Sami Lehtonen väljs som ersättare.

Utlåtande om utkastet till Kervo generalplan 2035
Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt framställningen.
Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-9.HTM.

Utvecklingen av passagerarantalet i Kyrkslätt och Sibbo
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Om ärendet meddelas separat.
Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015397-10.HTM.Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, tfn 040 715 0440, mari.flink@hsl.fi

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.