HRT:s styrelsebeslut 8.9.2015

Föredragninslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015401.HTM.

Beslut om ändringen av kvalitetsbonus för hög kundnöjdhet i busstrafiken Styrelsen beslöt att ändra alla gällande avtal i busstrafiken där ingår en kvalitetsbonus som avgörs på basis av kundnöjdhetsundersökningen enligt förslag. Ärendet behöver ännu godkännas av trafikföretagen. Länkar till förslag: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015401-2.HTM och http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015401-3.HTM.

Miljöbonus i busstrafiken Styrelsen godkände en modell där HRT gottgör för sådana minskade partikelutsläpp i avtalstrafiken för bussar som åstadkoms med användning av avfallsbaserade biobränslen och andra särskilda åtgärder.  Besluten om miljöbonusen fattas separat och konkurrensutsätts årligen. Offerttävling som gäller miljöbonusen för år 2016 ordnas i september 2015 och tas i bruk i januari 2016. För nästa år reserverar HRT 1 250 000 euro (+ iva) för miljöbonus. Länk till förslag: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015401-4.HTM

Kvalitetsundersökning av bussarna Kvalitet på bussarna har förbättrats under våren 2015. 52 % av de bussar som kontrollerades under våren 2015 hade ett eller fler kvalitetsavvikelser. Den vanligaste avvikelsen var avvikelsen i fönstrens skick. Andelen bussar med avvikelser har dock minskat varje undersökningsperiod. De bästa trafikföretagen i undersökningen var Pohjolan Liikenne Oy och Bus Travel Åbergin Linja Oy. Bussarna för trafikföretagen Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy och Oy Andersson Ab fick i genomsnitt det lägsta kvalitetsbetyget. Helsingin Bussiliikenne Oy gjorde den största förbättringen under vårens undersökningsperiod. Spårvagnarna och metron hade betydligt färre kvalitetsavvikelser än bussarna. 21 % av spårvagnarna hade en eller flera avvikelser. 32 % av de kontrollerade metrotågen hade avvikelser. Länk till förslag: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015401-6.HTM

Undersökning om kundnöjdhet våren 2015 Nöjdheten bland HRT:s kunder steg på våren till ett nytt rekord. Om ärendet meddelas separat. Länk till förslag: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015401-7.HTM

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.