HRT:s utropsröst har valts

HRT har valt sin utropsröst som kan höras i alla HRT-områdets bussar och spårvagnar nästa år. Den nya rösten valdes av fyra kvinnliga röstalternativ som testades i våras på bussar och spårvagnar tillsammans med HRT:s kunder.

Från första början letade HRT efter en utropsröst som skulle vara tydlig och skulle skilja sig i bullersam stadsmiljö. Därför gjordes valet mellan olika kvinnliga röster då de redan tidigare har upptäckts att passa bra i stadstrafiken.

Det slutliga valet gjordes på basis av kundtestningar. Den valda utropsrösten skilde sig för sin favör speciellt med sin klarhet varför utropen kan höras tydligt i trafikmedel även med en liten lägre ljudstyrka.

Den valda rösten tillhör till skådespelerska Alma Pöysti. I testningssituationer avslöjades rösternas identiteter inte.

Bandning är ett massivt arbete

Utrop bandas in under den kommande vintern och arbetet har redan kommit i gång. Arbetet finns mycket då det finns nästan 5 000 hållplatsnamn som ska bandas in. Siffran omfattar alla hållplatspar som finns i HRT-området och de ska bandas både på finska och på svenska. Arbetet förutsätter en hållbar röst då utropen ska vara av jämn kvalitet.

Utropen berättar alltid namnet för den följande hållplatsen och är en del av tillgänglig reskedja. Tjänsten förbättrar betydligt passagerarinformationen i trafikmedel, särskilt för synskadade. Dessutom har det upptäckts att utropen skapar trygghetskänslan i trafikmedel.

Också annan passagerarinformation blir bättre

Utrop i trafikmedel skapar bara en del av HRT:s omfattande förnyelse av biljett- och informationssystemet. I samband med utrop installeras skärmar som visar den följande hållplatsen i alla HRT-områdets bussar. Redan nu används skärmar i en del av Helsinfors interna busslinjer, i några regionlinjer och i alla spårvagnslinjer. I och med förnyelsen förbättras passagerarinformationen över hela linjen och blir även ännu enhetligare.

Utropen och skärmarna är en del av HRT:s stora förnyelse av biljett- och informationssystemet. Dessutom förnyas bl.a. biljettautomater, kortläsare och apparater som förarna använder. Med de nya apparaterna kan man informera passagerare allt bättre t.ex. om undantagstrafik.

Det är meningen att utrop och skärmar är i bruk på bussar och spårvagnar i slutet av 2016.

Alma Pöystis ljudprov på spårvagnslinje 1A:

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.