Inhemska elbussar i trafik på sensommaren

HRT och VTT förverkligar ett omfattande testbruk för elbussar i huvudstadsregionen tillsammans med andra aktörer. De första bussar som anskaffas från den inhemska Linkker Oy trafikerar ännu på sensommaren i Esbo, där elbussar har testats i över två år på linje 11. Nästa år skjutsar elbussar passagerare också i Helsingfors.

Helsingforsregionens trafik (HRT) skaffar från Linkker Oy 12 elbussar, därav de första tillverkas som enskilda exemplar i Linkkers egna produktionslokaler i Nastola. Linkker Oy skapades för ett år sedan som eBus-projektets spin-off som VTT koordinerade.

”Vi skaffar materielen undantagsvis själv eftersom det skulle ha varit orimligt att lägga enskilt gjorda elbussarnas teknologirisker på trafikföretag”, säger Reijo Mäkinen, direktör för avdelningen för trafiktjänster vid HRT.

Samtidigt möjliggör arrangemanget att HRT kan testa och utveckla nya passagerartjänster och göra t.ex. olika testinstalleringar på bussar som HRT själv äger.

De kommande elbussarnas chassier är helt av aluminium. Tack vare deras lätthet är de också mycket energieffektiva. Bussarna laddas med snabbladdningen på ändhållplatsen. Andra fördelar är bl.a. att bussarna är utsläppsfria och tysta.

Bussarna levereras stegvis och deras prestanda undersöks i VTT:s chassidynamometer. Testbussarna är utrustade med datainsamlingsenheter. Dessutom utvecklas kontroll- och styrningssystem för monitorering av batteriernas laddning eftersom tillräckligheten av batteriernas energi och laddning är en kritisk fråga för elbussystemets funktionalitets del.

Anskaffning av elbussar är en del av HRT:s fyraåriga ePELI-utvecklingsprojekt med hjälp av vilket skapas infrastruktur och aktörnätverk för ibruktagande av nya teknologier. Projektets syften är bl.a. att testa elbussystemet, precisering av elbusspecifikationer och att trafikföretagen blir van vid elbussar.

ePELI-projektet fungerar också som utvecklingsunderlag för innovationer och man hoppas att också andra städer och kommersiella aktörer kommer med i projektet.

HRT:s syfte är att minska busstrafikens koldioxidutsläpp och skadliga lokala utsläpp med över 90 procent före år 2025. För att uppnå målsättningen förutsätter det användningen av elbussar, ny utsläppssnål dieselmateriel och biobränsle.

Mer information:

HRT
Reijo Mäkinen, direktör för avdelningen för trafiktjänster
tfn 040 595 0201
reijo.makinen@hsl.fi

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Nils-Olof Nylund, forskningsprofessor
tfn 0400 703 715
nils-olof.nylund@vtt.fi

Linkker Oy
Kimmo Erkkilä, verkställande direktör
tfn 040 720 7332
kimmo.erkkila@ekabus.com

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.