Kollektivtrafiken igång igen efter åsiktsyttringen på fredag

Kollektivtrafiken har åter kommit igång efter fredagens åsiktsyttring.

Uppdaterad 19.9 kl. 10.20

Spårvagnarna, metron och bussarna går igen enligt tidtabeller. Spårvagnarna och metron återgick till normal trafik på lördagsmorgonen. Också busstrafiken har startat på lördagsmorgonen efter klockan 5.

Närtågstrafiken kom igång igår vid kl. 18.30. Sveaborgsfärjan återgick till normal trafik redan på fredagseftermiddagen.

På fredagen 18.9 stod kollektivtrafiken stilla i Helsingforsregionen på grund av åsiktsyttringen.

 

Kompensation för periodbiljetter


HRT kompenserar kunderna en dag på periodbiljetten om kunden har en periodbiljett laddad på sitt resekort och om periodbiljetten är giltig under fredagen 18.9 med förutsättningen att kunden inte har kunnat använda kollektivtrafiken på sina vanliga resor under åsiktsyttringen. Kompensation ges i form av period eller värde som laddas på resekortet. För att kunna få kompensation ska ärendet skötas vid ett serviceställe för resekortet men en separat ansökan för kompensation behövs inte. Kompensation kan ansökas vid ett serviceställe för resekortet fr.o.m. lördagen. Kompensationens storlek är 1,85 euro för den som har en intern period laddad på sitt resekort och 3,69 euro för den som har en regional periodbiljett laddad på sitt resekort.
 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.