Nya linjeskyltar installeras på busshållplatser i Vanda fr.o.m. maj

Nytt busslinjenätet i Vanda ändrar också bussarnas linjenummer. En del av de bekanta numren blir fortfarande i bruk men det blir ändringar till linjens rutt. Byte av linjenummer på hållplatsernas linjeskyltar inleds redan i maj eftersom man ska reservera tid för att byta alla linjeskyltar.

Linjeskyltarna på hållplatser byts under sommaren för att motsvara läget 10.8. Samtidigt då skyltarna på hållplatser byts, sätts upp en affisch på hållplatsens anslagstavla som berättar om saken. Information om vilka bussar kör via hållplatsen under sommaren finns i Reseplaneraren och i hållplatsvisa tidtabeller som finns på flera hållplatser.

Busslinjenätet i Vanda förnyas grundligt den 10 augusti, då HRT:s trafik övergår till hösttidtabeller. Trafiken på Ringbanan inleds i början av juli. Ringbanan tillsammans med busslinjenätet i Vanda bildar en helhet där tågen på Ringbanan med täta turintervaller fungerar som stomnätet och bussarna erbjuder anslutningsförbindelser.

HRT förenhetligar bussarnas linjenummer

Linjenumren i hela HRT-området förnyas stegvis i takt med andra förnyelser. Linjenumreringen förenhetligas så att varje linjenummer används endast på en busslinje inom hela HRT-området. Nuförtiden är kommunernas interna linjer numrerade kommunvist och numren är delvis överlappande. Till exempel används linjenumret 43 i Helsingfors, Esbo och Vanda. Överlappningen kan förorsaka förvirring t.ex. då man använder elektroniska tidtabeller.

Linjenumreringen förnyas samtidigt med en annan betydande linjenätsförnyelse. I Vanda och Kervo sker detta i augusti 2015, i Esbo och Grankulla då Västmetron inleder trafikeringen 2016. I Sibbo och Kyrkslätt är linjenumreringen redan enligt den nya modellen. I Helsingfors ändras linjenumreringen inte nämnvärt. Detta är motiverat då passagerarmängderna i Helsingfors är största och den nuvarande numreringen har varit i bruk längst.

Läs mer om linjenätsförnyelsen i Vanda

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.