Öppnandet av Ringbanan ändrar tidtabeller för närtåg 1.7

Närtågstrafiken i Helsingforsregionen ändras betydligt 1.7 då trafikeringen på Ringbanan inleds. Tidtabeller för närtåg ändras på alla linjer med undantag av H-, R-, Z- och Y-tågen och tågtecknet M blir i historien. Nya stationer tas i bruk på sträckan mellan Vandaforsen och Sandkulla.

Från och med onsdagen 1.7 trafikerar I- och P-tågen på Ringbanan. I-tåget kör från Helsingfors via Dickursby till flygplatsen och vidare via Myrbacka tillbaka till Helsingfors. P-tåget kör samma rutt i motsatt riktning. Tågen stannar på alla stationer längs rutten och kör med tio minuters mellanrum på vardagarna och lördagarna på dagtid och med litet glesare turintervaller under andra tidpunkter.

Längs Ringbanan öppnas fyra nya stationer 1.7: Veckal, Kivistö, Aviapolis och Lejle. Flygplatsens järnvägsstation öppnas senast den 10 juli då Datavägens ingång blir färdig. Innan det kommer tågpassagerare till flygplatsen med gratis busstransport från Aviapolis station.

Från och med den 10 juli stannar tågen även på Flygplatsens järnvägsstation men ingången till/från terminalen öppnas först senare på hösten. Mer information om trafikarrangemangen på flygplatsen finns här.

Det första tåget på Ringbanan avgår från Helsingfors centralstation på onsdagen 1.7 kl. 3.59. Det är I-tåget via Dickursby till Aviapolis och vidare via Myrbacka tillbaka till Helsingfors.

Stambanan: Ändringar för K-, N- och T-tåg

K-tåget (Helsingfors – Kervo) inleder att trafikera också på dagtid under alla veckodagar. N-tåget som trafikerar på samma rutt och stannar på alla stationer kör fr.o.m. 1.7 endast på sena kvällar samt tidigt på morgonen och på veckoslutsmorgnarna.

T-tåget (Helsingfors – Riihimäki) som stannar på alla stationer kör fortfarande under de bekanta tiderna (tidigt på morgonen, sent på kvällen och nattetid) men tidtabeller för sena kvällar och nattrafik ändras.

Tidtabeller för R-, H- och Z-tågen blir oförändrade.

Kustbanan: Ökad trafik för L-tåg

På Kustbanan gäller den största ändringen L-tåg (Helsingfors – Kyrkslätt, stannar på alla stationer) som inleder trafikeringen på kvällarna redan ca kl. 22.30 under alla veckodagar. Också tidigt på morgonen och på veckoslutsmorgnarna trafikerar L-tåget senare än nu.

Samtidigt förkortas trafikeringstider för A-, E-, S- och U-tågen på motsvarande sätt.

Tidtabeller för Y-tågen blir oförändrade.

Närtågsinformation i HRT-området får HRT:s anblick

Från och med i början av juli överförs också närtågskartor och tidtabellspostrar på stationer inom HRT-området på HRT:s ansvar. Till exempel s.k. tågsträckor inne på närtåg och på stationer är i fortsättningen enligt HRT:s anblick.

Mer information:
Markus Elfström, kollektivtrafikplanerare, HRT, tfn 040 1693 539

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.