Tillfredsställelse med kollektivtrafiken på hög nivå

85,2 procent av passagerare under september–november 2014 var nöjda med kollektivtrafiken i HRT-området. Passagerarnas tillfredsställelse bevarades på god nivå fast den minskade en aning från den utmärkta nivån på hösten 2013.

Med undantag av metron, minskade tillfredsställelse i alla trafiksätt på hösten 2014. Tillfredsställelse med metrons punktlighet förbättrades och passagerarna är fortfarande mest nöjda med just metrotrafiken. Sämst klarade sig närtågstrafiken: 82 procent av passagerarna var nöjda med den. Orsaken är bl.a. att punktligheten i närtågstrafiken blev sämre på hösten 2014.

På hösten 2014 övergick Kyrkslätts och Sibbos interna busslinjer samt regionlinjer i området till HRT:s ansvar. I Kyrkslätt var passagerare särskilt nöjda med förarna men den allmänna tillfredsställelsen låg ändå under HRT-områdets medelvärde.

Positiv respons på nya Flirt-tåg

”Passagerarnas tillfredsställelse med renhet i närtåg är i tydlig uppgång. Gammal materiel ersätts med nya Flirt-tåg som passagerarna tycker om. Renhet har förbättrats också i gamla tåg och allt som allt har tillfredsställelse med renhet förbättrats i alla trafiksätt”, säger Antti Vuorela, gruppchef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

På hösten utreddes också passagerarnas villighet att använda mobilbiljett i stället för resekort. En tredjedel av svararna var villiga att byta till mobilbiljetten. I genomsnitt var sådana passagerare mest intresserade av mobilbiljetten som hade möjligheten att använda egen bil och de som åkte kollektivt endast sällan. Män var en aning mer intresserade av mobilbiljetten än kvinnor.

HRT mäter året runt hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänster med enkäter som utförs i kollektivtrafikmedel på vardagarna. På hösten 2014 deltog över 25 000 passagerare i undersökningen.

Mer information:
Gruppchef Antti Vuorela, tfn 09 4766 4241
Resultat för kundnöjdhetsundersökning finns tillgängliga i Asty Web-databas på adressen: https://hsl.louhin.com/asty/
Mer information om webbdatabas: trafikforskare Hanna Kitti, tfn 040 7527 426.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.