Trafiken på Ringbanan inleds 1.7 – tågstationen på flygplatsen tas i bruk senast 10.7

Trafiken på Ringbanan inleds enligt tidtabellen 1.7.2015. Tågstationen på flygplatsen tas i bruk senast 10.7 genast efter byggnadsarbeten vid den västra ingången på Datavägen blir färdiga. Den direkta ingången till terminalen öppnas senare på hösten.

Trafikverket arrangerar en gratis busstransport från Aviapolis tågstation till flygplatsen. Restiden till flygplatsen med buss är ca fem minuter och bussarna kör med ca fem minuters mellanrum under Ringbanans trafikeringstider. Om dessa tillfälliga transportarrangemang meddelas närmare senare. Också busstrafik, t.ex. regionlinje 615 och Vandas interna linje 61, trafikerar normalt till flygplatsen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.