Biljettsamarbete mellan Riihimäki och HRT upphör 1.4

Riihimäki stad har sagt upp avtalet med HRT om biljettsamarbete fr.o.m. 1.4.2016. Efter det subventionerar staden inte längre sina invånares resor i huvudstadsregionen.

HRT har ett avtal med många kranskommuner i Helsingforsregionen som möjliggör att invånarna i kranskommunerna kan köpa HRT-områdets biljetter på samma pris som personer som är fast bossatta i HRT-området.

Fram till 31.3.2016 kan invånare i Riihimäki ladda periodbiljetter på HRT:s personliga resekort på samma pris som personer som bor i HRT-området. Följande biljetter används:
•    interna periodbiljetter i Helsingfors, Esbo–Grankulla eller i Vanda, och
•    regionbiljett som gäller i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.

Från och med början av april kan invånarna i Riihimäki endast ladda resekort med allmän periodbiljett. Allmänna periodbiljetter finns för alla reszoner. Riihimäki stad subventionerar dock inte dessa biljetter. Kunden behöver inte byta resekort.

Information om priserna på allmänna periodbiljetter hittar du på prisräknaren på hsl.fi.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.