Busslinjerna i södra Esbo, Kyrkslätt och på Drumsö förnyas den 3 januari – har du koll på de nya busslinjerna?

Onsdagen den 3 januari förändras kollektivtrafikförbindelserna helt i södra Esbo och på Drumsö, när bussarna börjar köra nya rutter. Det blir också ändringar i busslinjerna i Grankulla och Kyrkslätt och på Granö och Lövö.

Förändringen innebär att bussarna vid den nya metrosträckan börjar köra matartrafik, på samma sätt som bussarna i östra Helsingfors på 1980-talet. Detta är den största förändringen i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen sedan den första metrosträckan.

Busslinjer som tidigare körde från Esbo till Kampen kommer att köra till Mattby eller Hagalunds metrostationer, och från metrostationen fortsätter resan till Helsingfors centrum med metron.

I Esbo blir det ändringar också i interna förbindelser. De tvärgående förbindelserna mellan metron och kustbanan förbättras. Förnyelsen påverkar också vissa busslinjer som kör i Grankulla.

Den största bytesplatsen är bussterminalen i Mattby. I Hagalund är gångavstånden mellan metron och bussarna längre än vanligt tills Hagalunds nya bussterminal blir klar i början av 2019.

Alla busslinjer på Drumsö kör antingen till Drumsö metrostation eller via den. Drumsö får också behålla en direkt bussförbindelse till Skillnaden och Gräsviken. Också Lövö och Granö får nya busslinjer.

Busslinjer som nu kör från Kyrkslätt till Kampen kör till Mattby bussterminal från 3.1.2018.

Nattbussarna i riktning mot södra Esbo som kör utanför metrons trafikeringstider kommer att avgå från Kampens terminal också i fortsättningen.

HRT ger rådgivning på vissa nya metrostationer under de första dagarna

HRT ger rådgivning på vissa nya metrostationer när det nya busslinjenätet startar 3.-4.1 och när skolorna börjar 8.-9.1. Rådgivarna hjälper i Hagalund, Mattby, Ängskulla, Kampen och på Drumsö kl. 6.30-18.30 och svarar på frågor om de nya busslinjerna.

Också HRT:s kollektivtrafikplanerare finns på plats 3.1 och 8.1 kl. 6.30-18.30 i Hagalunds, Mattby, Ängskulla och Drumsö metrostationer och svarar på frågor som gäller de nya busslinjerna.

Reservera mer tid än vanligt för din resa, bekanta dig med rutten i förväg

Trafiken enligt det nya busslinjenätet startar i morgon den 3 januari. Rutterna är nya både för passagerarna och för bussförarna. Därför lönar det sig att reservera mer tid än vanligt för resor, även om vi strävar efter att allt fungerar som planerat direkt från början.

Du kan bekanta dig med den nya rutten redan i förväg t.ex. med hjälp av HRT:s Reseplanerare. Det finns också information om förnyelsen på HRT:s webbplats.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.