HRT:s styrelsebeslut 17.4.2018

Föredragningslistan kan läsas här (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018524

Anbudsförfarande för busstrafiken 43/2018

HRT:s styrelse avgjorde anbudstävlingen 434/2018 på tisdag. Trafik som nu konkurrensutsattes hade två anbudsobjekt.
Styrelsen valde Helsingfors busstrafik till att köra linjerna 14, 17, 18, 18N och 24 i Helsingfors. och Nobina Finland till att köra linjerna 80, 81, 82, 82B och 83. Båda bolag kör redan nu dessa linjer. I jämförelsen valdes de totalekonomiskt mest fördelaktiga anbuden.

Om ärendet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-2

Förändringar i busslinjerna i Arabia och Fiskehamnen

Styrelsen beslöt om alternativ där linje 55 kör via Arabia. Linjen erbjuder en direkt förbindelse till Fiskehamnen från Arabia, Gammelstaden och Forsby. Styrelsen beslöt bevara linje 71 på sin nuvarande rutt som går via Sörnäs och Hagnäs till centrum. Linje 55 slutar köra på Indiagatan och på Gumtäktsbacken. Ersättande förbindelser från Gumtäkt i riktning mot centrum är alla busslinjer som kör på Gustav Vasas väg.
HRT:s styrelse godkände trafikeringsplanen 2018-2019 i sitt möte 23.1.2018 men bordlade ändringen av rutten för linje 71(B).

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-3

Utlåtande om utvecklingsplan över HST:s spårvagnsdepåer

HRT:s styrelse gav ett utlåtande till Helsingfors stadsstyrelse om utvecklingsplanen om spårvagnsdepåer. Styrelsen konstaterade att de lösningar som nu framställs i utvecklingsplanen bildar en bra grund för utveckling av depåerna. Styrelsen föreslår att HRT ska höras och att HRT får en utredning om hur varje depåprojekt påverkar trafikens operativa kostnader innan man gör det slutgiltiga beslutet om startdatum.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-4

Uppdatering av HRT:s dataskyddspolicy och utnämning av dataskyddsansvarige

Styrelsen godkände HRT:s uppdaterade dataskyddspolicy som träder omedelbart i kraft. HRT utsåg förvaltningschef Antti-Pekka Röntynen som HRT:s dataskyddsansvarige och dataskyddsexpert Mikko Näreaho som vikarie.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-5

Beviljande av avsked för styrelsemedlem och val av ny styrelsemedlem

Styrelsen föreslog till samkommunsstämman att samkommunsstämman beviljar avsked för Jaana Pelkonen från uppgiften som styrelsemedlem. Styrelsen föreslog att samkommunsstämman väljer en ny medlem för den kvarstående mandatperioden.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-6

Undersökningen Den upplevda tryggheten i närtågstrafiken

Styrelsen antecknade till kännedom undersökningen om den upplevda tryggheten i närtågstrafiken. Undersökningen genomfördes tredje gången och enligt undersökningen ligger den upplevda tryggheten fortfarande på en god nivå.

Om ärendet informeras separat.
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-7

Resultat i den internationella BEST-undersökningen 2017

Styrelsen antecknade till kännedom resultaten. Med BEST enkäten (Benchmarking in European Service of Public Transport) mäts hur nöjda invånarna i olika europeiska städer är med kollektivtrafiken. HRT blev två i jämförelsen med övriga BEST-städer. 78 % av invånarna var nöjda med kollektivtrafiken i HRT-området år 2017. Resultatet är två procentenheter bättre än förra året. Om ärendet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018524-8

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.