HRT:s styrelsebeslut 27.11.2018

Anbudsförfarande för busstrafiken 47/2018

För första gången konkurrensutsattes elbusstrafik. I de vinnande anbuden ingår sammanlagt 35 elbussar. De första busslinjer som körs med elbussar som HRT har konkurrensutsatt startar i anslutningstrafiken i Alberga och Kervo.

I anbudsförfarandet för busstrafiken 47/2018 ingår 16 objekt. Avtalsperioden varierar mellan ett och sju år. Anbudsförfarandet omfattade 249  bussar. och 20,4 miljoner kilometrar. Andelen av den konkurrensutsatta trafiken är ca 22 % av de linjekilometer i busstrafiken som HRT beställer och ca 20 % av antalet bussar.
HRT:s styrelse valde på basis av jämförelsen om det totalekonomiskt förmånligaste anbudet sex olika trafikföretag.

Hösten 2019 fördelas antalet bussar mellan olika trafikföretag enligt följande:

  • Helsingin Bussiliikenne Oy, sammanlagt 28 bussar
  • Nobina Finland Oy, sammanlagt 115 bussar
  • Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, sammanlagt 95 bussar
  • Bus Travel Oy Reissu Ruoti, sammanlagt två (2) bussar
  • Nurmijärven Linja Oy, sammanlagt två (2) bussar
  • Taksikuljetus Oy, sammanlagt sju (7) bussar

Om ärendet informeras separat

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-2

HRT:s utlåtande om utkastet till Nylandsplanen 2050

HRT:s styrelse gav utlåtande om utkastet till Nylandsplanen 2050. Nylandsplanen omfattar hela landskapet Nyland och tar tidsmässigt sikte på år 2050. Planen består av etapplaner för tre regioner: Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland.

HRT anser att trafiksystemet i Nylandsplanen ska granskas framförallt på riksomfattande nivå och på landskapsnivå. Definiering av anslutningsparkeringar och kollektivtrafikens bytesplatser borde möjliggöra utvecklingen av markanvändningen vid goda lägen på ett hållbart sätt också i framtiden.

I utlåtandet tog HRT också ställning till linjering av Helsingfors- Tallinn-tunneln. HRT anser att tunneln borde gå via Helsingfors och Böle. Detta erbjuder naturliga förbindelser till den riksomfattande, regionala och lokala kollektivtrafiken.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-3
 

Passagerarnas nöjdhet med färjetrafiken till Sveaborg sommaren 2018

Styrelsen antecknade för kännedom resultaten från kundnöjdhetsundersökningen. Passagerarna i färjetrafiken till Sveaborg gav HRT:s kollektivtrafik ett väldigt bra helhetsbetyg, 4,15 på skalan 1 -5. Enligt helhetsbetyget var 89 procent av passagerarna nöjda med färjetrafiken. Nöjdheten med färjetrafiken är oförändrad även om passagerarantalet under sommarmånaderna har ökat kraftigt. Från och med sommaren 2012 har hela kapaciteten varit i bruk.

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-4


Ärenden till kännedom

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-6

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.