HRT:s styrelsebeslut 29.5.2018

Anbudsförfarande för busstrafiken 44/2018

Styrelsen beslöt välja på basis av en totalekonomisk jämförelse Taksikuljetus Oy till objekt 236 och 237 och Korsisaari Oy till objekt 238. Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-2

Komplettering av HRT:s styrelsebeslut och förlängning av giltighetsperioden för trafikeringsavtal

Styrelsen beslöt komplettera sitt beslut som fattats 8.5 och förlänga avtalsperioden på linjerna 50 och 59 med tre år fram till slutet av december 2022. I början av hösttrafiken 2018 flyttas ändhållplatsen för linjerna 50 och 59 från Hertonäs till Sumparn och ändhållplatsen för linje 555 från Drumsö till Kägeludden.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-3

Tusbys och Kervos linjenätsplan samt definiering av servicenivån i Tusby för 2018-2021

Styrelsen godkände linjenätsplanen för Tusby och Kervo från början av hösttrafiken 2019. Styrelsen bekräftade också definieringen av servicenivån för kollektivtrafiken i Tusby för 2018-2021. De viktigaste målen i linjenätsplanen var hur Tusby kommun blir en del av kollektivtrafiksystemet i HRT-området samt utveckling av anslutningstrafiken i Kervo.

Om ärendet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-4

Identifieringsbaset resande och närbetalning i trafikmedlen – utvecklingsprojekt startas

Styrelsen beslöt starta ett utvecklingsprojekt om närbetalning och identifieringsbaserat biljettsystem och befullmäktigade verkställande direktör att starta anbudsförfarandet om utveckling av bakgrundssytemet och enhetsuppdateringar. Upphandlingens värde för 2019-2021 är uppskattningsvis sammanlagt ca 5,7-9,7 miljoner euro. Kostnaderna för bakgrundssystemet kommer att delas senare mellan Helsingforsregionen, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs städer på det sätt som kommit överens med LMJ Oy.

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-5

Godkännandet av ramprogrammet för IdeaLab och startande av upphandlingen

Styrelsen beslöt befullmäktiga verkställande direktören att besluta om upphandlingen av IdeaLab-planeringen värd 1 miljon euro för åren 2018-2019. Investeringar kommer att ingå i HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för 2019.

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-6

Delårsrapport 1/2018

Styrelsen antecknade till kännedom delårsrapporten 1/2018.

Om ärendet informeras separat.

Länk till  förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-7

Utlåtande om utkast till generalplan för norra och mellersta Esbo

Styrelsen gav utlåtande om utkast till generalplan för norra och mellersta Esbo.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018543-8

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.