Laddning av gamla resekort i biljettautomaterna upphör 7.1.2019

Från och med den 7 januari 2019 är det inte längre möjligt att ladda det gamla gröna resekortet i biljettautomaterna. Efter det bör det gamla kortet laddas i ett försäljningsställe och då byts det gamla kortet ut mot det nya HRT-kortet. Redan över 600 000 00 resekort har bytts ut mot det nya HRT-kortet.

Laddning av de gamla resekorten i automaterna upphör den 7 januari 2019.

Du kan byta ut ditt gamla kort mot det nya bland annat i R-kiosker, Prismor, K-Citymarketar och Stockmanns varuhus samt i flera S-marketar, Alepa, K-marketar och i flera små kiosker samt i HRT:s egna och kommunernas serviceställen.  

Period och värde som finns kvar på det gamla resekortet samt övriga uppgifter på kortet såsom rabattgrupp flyttas över till det nya HRT-kortet. Det nya HRT-kortet fungerar på samma sätt som det gamla resekortet.

De gamla korten slutar att fungera när den nya zonmodellen tas i bruk i HRT-området. Avsikten är att den nya zonmodellen tas i bruk våren 2019. Resekortet kan bytas ut gratis mot det nya kortet i alla försäljningsställen fram till det att de nya zonerna börjar gälla. Efter det kan kortet bytas ut mot ett HRT-kort i HRT:s eller kommunens serviceställe och för kortbytet tas ut en behandlingsavgift på sex euro. 

Byte av resekorten har framskridit snabbt. Kortbytet började i slutet av oktober och fram till måndag 10.12 har redan 625 000 resekort bytts ut.

HRT-kortet möjliggör många nya tjänster

I samband med kortbytet kan kunden ta HRT-kontot i bruk så att han eller hon kan i framtiden utnyttja de nya tjänster som utvecklats för HRT-kortet. Det är dock inte nödvändigt att ha ett HRT-konto för att använda det nya kortet. Den som skapar sig ett HRT-konto deltar samtidigt i utlottning av HRT:s resepresentkort. Presentkort lottas ut fram till slutet av året.

Nytt kort, nytt kortnummer

Vänligen observera att när du får ett nytt kort, får du också ett nytt kortnummer. Om du har registrerat dig med resekortets nummer t.ex. i stadscykeltjänsten, ska bör du byta kortets nummer också i tjänsten.

Vid kortbytet förenas kundgrupperna ”Frontveteran” och ”Krigsveteran” till en kundgrupp ”Krigsveteran”. Detta sker automatiskt. Efter kortbytet har kundgruppen ”krigsveteran” rätt att få en Närregion 3-fribiljett. Detta innebär att om kundens hemkommun är Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla, får kunden en fribiljett som gäller i hela HRT-området.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.