De nya zonerna har börjat gälla i HRT:s kollektivtrafik

Den största förändringen i Helsingforsregionens kollektivtrafik sedan regionbiljetterna har genomförts framgångsrikt. De nya zonerna har ersatt biljettområden som baserat sig på kommungränserna och nu köper man biljetter för zonerna A, B, C och D.

Under lördagen uppdaterades alla bakgrundssystem. Biljetter kan nu köpas i alla HRT:s automater och på försäljningsställen. Det går också att ladda HRT-kort på försäljningsställen och i automaterna. Serviceställena öppnas på måndag 29.4 och då kan du ändra biljettens giltighetsområde om den nya biljetten inte motsvarar dina behov. Du kan också uppdatera kundgruppen på ditt kort på alla försäljningsställen från och med måndag.

Reseplaneraren och HSL-appen visar vilken biljett som gäller för din resa. Zonens symbol (en bokstav) finns på hållplatsskyltarna och på affischerna på stationerna. Displayen inne i bussen visar i vilken zon fordonet befinner sig. Det nya gränssnittet i kortläsaren visar endast de biljetter som du kan köpa i den zon du befinner dig i. Serviceställena delar ut tryckta kartor som visar zongränserna och busslinjerna. Information om de nya zonerna i form av en tidning har skickats till alla hushåll i Helsingforsregionen under vecka 15.

De nya zonerna och kortläsaren på nätet
HSL-appen
Försäljnings- och serviceställen samt automaterna

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.