HRT:s trafikeringsplan för 2019: nya stomlinjer samt anslutningslinjer till Tusby och Kervo

HRT:s busslinjenät kompletteras med två nya stomlinjer: linjerna 500 och 510. Det blir också ändringar i bussrutterna i norra Esbo och Alberga. Busstrafiken i Tusby och Kervo blir för det mesta anslutningstrafik. Den största förändringen i tågtrafiken är att K- och N-tågen slås ihop.

HRT lanserar under 2019 två nya stomlinjer. Linje 500, Östra centrum-Munksnäs, Linje 58 ersätts av linje 500, Östra centrum-Munksnäs. Linje 510, Hertonäs-Westendstation, ersätter linje 551. Syftet med de nya stomlinjerna är att göra resorna ännu snabbare och punktligare.

Det blir ändringar i busslinjerna i norra Esbo och Alberga i början av hösttrafiken. Regiontrafiken på Åbovägen koncentreras på linje 235, som kör från Elielplatsen via Alberga och Karabacka till Esbo centrum med 10 minuters mellanrum. Linjerna 202, 215, 502, 214, 243, 245 och 566 får högre turtäthet.

 

De direkta förbindelserna i Tusby och Kervo i riktning mot Helsingfors ersätts med tätare anslutningstrafik i början av hösttrafiken. Kervo station får en ännu större roll som kollektivtrafikens knutpunkt.

 

Bussrutterna i Sibbo ändras i Nickby och Söderkulla i augusti. Den gamla busstationen i Nickby tas ur bruk och det påverkar nästan alla busslinjer i Nickby. Nickby och Eriksnäs får direkta förbindelser från Östra centrum när linje 841 från Östra centrum till Söderkulla blir två busslinjer: linje 841 Östra centrum-Nickby och 842 Östra centrum-Eriksnäs.

Utbudet på Helsingfors busslinjer 55, 56, 57 samt linje 544 ökar. Linje 56, Gammelbacka-Fiskehamnen, börjar trafikera under veckosluten.

K-tåget stannar i fortsättningen också i Kottby, Bocksbacka och Mosabacka

Den största förändringen i tågtrafiken är att K- och N-tågen slås ihop i början av hösttrafik. Det nya tåget blit K-tåg och det stannar också i Kottby, Bocksbacka och Mosabacka. Y-tåget börjar stanna i Köklax.

HRT förbereder sig för att en del av avgångarna under rusningstider i metrotrafiken som nu slutar till Hagalund, kör i fortsättningen till Mattby.

I spårvagnstrafiken blir det inte stora ändringar men när den nya kollektivtrafikterminalen i Böle tas i bruk på hösten, flyttas ändhållplatsen för linjerna 2 och 7 till Böle station.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.