HSL-appen fungerar igen

Uppdatering 26.8 kl. 11.11 Det kan ta några veckor för att biljetter som betalats via mobilen gottgörs

Biljetter som betalats via mobilen och som kunden inte har fått på grund av störningarna i HSL-appen gottgörs automatiskt till kunden. Detta kan dock ta några veckor på grund av ett stort antal transaktioner som mobiloperatörer ska behandla. Täckningsreservering för biljetter som betalats med kort och som kunden inte har fått har försvunnit från kundernas konton.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.