Köp av en tilläggsbiljett om du har en mobilbiljett som är laddad före 27.4

Du kan inte köpa tilläggsbiljetter om du har köpt din periodbiljett i HSL-appen före 27.4. För att kunna köpa tilläggsbiljetter ska du besöka HRT:s serviceställe och avbeställa din periodbiljett och sedan ladda ner en ny periodbiljett i HSL-appen.

Du kan inte köpa tilläggsbiljetter om du har köpt din periodbiljett i HSL-appen före 27.4.
För att kunna köpa tilläggsbiljetter ska du först gå till HRT:s serviceställe och ändra din periodbiljett. Du kan göra ändringen gratis inom 2 månader fr.o.m. 27.4. Då återbetalas biljettens pris och du betalar för de dagar som biljetten har varit giltig. Efter det kan du köpa en ny periodbiljett i enlighet med de nya zonerna. Då är det också möjligt att köpa tilläggsbiljetter. Du kan inte kräva gottgörelse retroaktivt. Samma gäller för kunder som köpt periodbiljetten i form av en fortlöpande beställning.

Du kan endast ha en giltig tilläggsbiljett i appen åt gången. Felaktiga tilläggsbiljetter gottgörs inte.

Om du har tagit i bruk den fortlöpande beställningen innan de nya zonerna tas i bruk och det nya reseområdet för din biljett passar inte dina behov, kan du byta den utan kostnader på HRT:s serviceställe inom 2 månader från zonförnyelsen. Då återbetalas biljettens pris och du betalar för de dagar som biljetten har varit giltig. Efter det kan du börja en ny fortlöpande beställning inom det nya reseområdet. Du kan inte kräva gottgörelse retroaktivt.

Just före ibruktagandet av den nya zonmodellen kan du inte köpa dygnsbiljetter för de nya zonerna. Det blir en köpspärr för dygnsbiljetter dvs. det är inte möjligt att köpa en dygnsbiljett som gäller vid övergång till nya zonerna och biljettens giltighetstid kan inte börja när de nya zonerna har trätt i kraft.

 

 

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.