Köp din periodbiljett i förväg och undvik rusning på försäljnings- och serviceställen på måndag 29.4

HRT:s kollektivtrafik förnyas lördagen den 27 april när de nya zonerna förändrar biljetternas giltighetsområden. De interna biljetterna samt regionbiljetterna ersätts med biljetter som gäller i zonerna A, B, C och D. Många kunder vill köpa periodbiljetter på måndag 29.4. Om du vill undvika rusning på försäljnings- och serviceställen kan du ladda ditt kort redan på förhand.

Du kan ladda en periodbiljett på ditt HRT-kort. Periodbiljetten kan börja gälla före zonförnyelsen och fortsätta gälla också efter 27.4. Om din periodbiljett är giltig på lördag 27.4, förvandlas biljetten automatiskt till en biljett som gäller i de nya zonerna.

Så här ändras biljetterna 27.4 kl. 04.30:

 • Helsingfors interna biljett -> AB
 • Esbos och Vandas interna biljetter -> BC
 • Regionbiljett -> ABC
 • Kervo-Sibbo-Tusby-biljett -> D
 • Kyrkslätt-Sjundeå-biljett -> D
 • Närregion 2 -> BCD
 • Närregion 3 -> ABCD

Ett annat alternativ är att du laddar en periodbiljett på ditt kort som börjar gälla efter förändringen, t.ex. på måndag 29.4. Då väljer du en biljett som gäller i de nya zonerna. Om du behöver i fortsättningen t.ex. en BC-biljett, laddar du i förväg Esbos eller Vandas interna periodbiljett. Om din biljett i fortsättningen är ABC-biljett, ladda redan nu en regionbiljett osv. Du kan göra så här när du väljer att din biljett börjar gälla efter förnyelsen.

Du kan också ha två giltiga periodbiljetter efter varandra på HRT-kortet. Om du har en giltig periodbiljett på ditt kort, kan du ladda en ny periodbiljett som börjar gälla först efter zonförnyelsen. Periodbiljetten kan börja gälla omedelbart eller inom 1-60 dagar från det du köpt den. Periodbiljetten kan gälla i 14-366 dagar.

Du kan ändra biljettens giltighetsområde på ett serviceställe

Om din nya periodbiljett inte motsvarar dina behov, kan du byta biljetten på ett serviceställe. I samband med zonförnyelsen kan du ändra biljettens giltighetsområde utan att betala en expeditionsavgift på 6 euro.

Om den nya periodbiljetten är förmånligare än den gamla, laddas prisskillnaden i form av värde på ditt HRT-kort. Du kan använda värde för att betala enstaka resor eller en periodbiljett.

Avvikelser i biljettförsäljning på lördag 27.4

Avvikelser i biljettförsäljningen på lördag 27.4 på grund av uppdatering av försäljningssystemen.

 • Du kan inte ladda period eller värde på ditt HRT-kort och det går inte att uppdatera kundgruppen eller uppgifter på kortet.
 • Det går inte att köpa biljetter på serviceställena, i kioskerna, butikerna och i en del av automaterna.

Var kan du köpa biljetter 27.4

 • Enkelbiljetter kan köpas i HSL-appen, i HRT:s enkelbiljettautomater, i parkeringsautomaterna i Helsingfors och av bussförarna.
 • Om du har period och/eller värde på HRT-kortet kan du använda dem som vanligt. Ladda ditt kort på förhand!
 • I HSL-appen kan du också köpa dygns- och periodbiljetter.

 

Kontaktuppgifterna till försäljnings- och serviceställen finns här

Mer information om de nya zonerna och biljettpriserna finns här

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.