Laddning av gamla resekort i biljettautomaterna upphör 7.1.2019

Från och med den 7 januari 2019 är det inte längre möjligt att ladda det gamla gröna resekortet i biljettautomaterna. Efter det bör det gamla kortet laddas i ett försäljningsställe och då byts det gamla kortet mot det nya HRT-kortet. I slutet av 2018 har över 700 000 resekort byts ut mot nya.

Laddning av de gamla resekorten i automaterna upphör den 7 januari 2019.

Du kan byta ditt gamla kort mot det nya bland annat i R-kiosker, Prismor, K-Citymarketar och Stockmanns varuhus samt i flera S-marketar, Alepa, K-marketar och i flera små kiosker samt i HRT:s egna och kommunernas serviceställen.

Period och värde som finns kvar på det gamla resekortet samt övriga uppgifter på kortet såsom rabattgrupp flyttas över till det nya HRT-kortet. Det nya HRT-kortet fungerar på samma sätt som det gamla resekortet.

Även om det inte går att ladda det gamla resekortet efter 8.1, kan man fortfarande använda kortet – om det finns tillräckligt med värde på kortet – fram till det att den nya zonmodellen börjar gälla i HRT-området. Avsikten är att den nya zonmodellen tas i bruk under våren 2019. Resekortet kan bytas ut gratis mot det nya kortet i alla försäljningsställen fram till det att de nya zonerna börjar gälla. Efter det kan kortet bytas ut mot ett HRT-kort i HRT:s eller kommunens serviceställe och för kortbytet tas ut en behandlingsavgift på sex euro. 

Byte av resekorten har framskridit snabbt. Kortbytet började i slutet av oktober och i slutet av 2018 var redan 707 000 gamla resekort byts ut mot nya.

HRT-kortet möjliggör många nya tjänster

I samband med kortbytet kan kunden ta HRT-konto i bruk så att han eller hon kan i framtiden utnyttja de nya tjänster som utvecklas för HRT-kortet. Det är dock inte nödvändigt att ha ett HRT-konto för att använda det nya kortet.

Nytt kort, nytt kortnummer

Vänligen observera att när du får ett nytt kort, får du också ett nytt kortnummer. Om du har registrerat dig med resekortets nummer t.ex. i stadscykeltjänsten, ska du byta kortets nummer också i tjänsten.

Vid kortbytet förenas kundgrupperna ”Frontveteran” och ”Krigsveteran” till en kundgrupp ”Krigsveteran”. Detta sker automatiskt.

Efter kortbytet har kundgruppen ”krigsveteran” rätt att få en Närregion 3-fribiljett. Detta innebär att om kundens hemkommun är Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla, får kunden en fribiljett som gäller i hela HRT-området efter kortbytet. Blinda och krigsveteraner som har som hemkommun Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Sjundeå har redan tidigare haft rätt till Närregion 3-biljetten.

Förändringen kan registreras på kortet endast på HRT:s och kommunernas serviceställen. Kunden kan dock byta sitt kort mot ett HRT-kort i alla försäljningsställen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.