Metron går mellan Esbo och östra Helsingfors på måndag 14.1. Trafiken har startat som vanligt

Metrotrafiken har startat efter veckoslutets avbrott som vanligt efter kl. 5 på måndagsmorgonen 14.1 och tågen kör igen mellan Esbo och östra Helsingfors. Metrotågen kan dock köra med längre turintervaller och det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för resan.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.