Undantag i kollektivtrafik under sommaren på grund av arbeten

Det finns undantag i HRT:s kollektivtrafik under sommaren och hösten 2019 på grund av gatu- och banarbeten. De påverkar först och främst spårvägstrafik, där det blir undantag bland annat för linjerna 1, 2, 7 och 9. Också närtågstrafik på strandbanan påverkas.

3.6.–11.8.: Byggarbetena på Bölebron, linjerna 2 och 7

Spårvagnarna 2 och 7 kör avvikande rutter. Linje 2 kör rutten Olympiaterminalen-Salutorget-Glaspalatset-Tölö-Mejlans (Granvägen). Linje 7 vänds vid Böle station. Ersättande buss 2X kör på rutten Posthuset-Västra Böle-Böle station. Trafikmeddelande

17.6.–: Byggandet av Spårjokern, linjerna 550, 58, 80, 92 och 92N

Den nya snabbspårvägen som byggs i projektet Spårjokern började påverka kollektivtrafiken fr.o.m. 17. juni. Arbetena påverkar stombusslinjen 550 samt linjerna 58, 80, 92 och 92N.

Bussarna kör på undantagsrutter i Åggelby och Kasåkern. I Åggelby kör linje 550 via Brofogdevägen i båda färdriktningarna, och Norrtäljevägen trafikeras inte. I Kasåkern är Depåvägen stängd för trafiken på grund av byggandet, och linjerna 550, 58, 80, 92 och 92N kör undantagsvis via Österleden. Linjerna 92 och 92N kör inte heller via Hjulkvarnsvägen och kör i stället via Filarvägen.

24.–30.6.: Banarbetena mellan Helsingfors och Böle, E- och Y-tåg inställda på vardagar

På grund av banarbeten är E-tåg (Helsingfors-Köklax) och Y-tåg (Helsingfors-Sjundeå) inställda på vardagar. Trafiken ersätts med U- och L-tåg.

E- och Y-tåg inställda på vardagar 24.-30.6 samt 15.-28.7 på grund av banarbeten – förbindelser till Sjundeå med U- och L-tåg

1.7.–30.9.: Arbetena på Docksgatan, linje 1

Ändhållplats för linje 1 flyttas från Eira till Trekanten, och Bulevarden, Fredriksgatan, Skepparegatan och Fabriksgatan trafikeras inte.

Ändhållplats för linje 1 i Trekanten 1.7-29.9

15.–28.7.: Banarbetena mellan Helsingfors och Böle, E- och Y-tåg inställda på vardagar

På grund av banarbeten är E-tåg (Helsingfors-Köklax) och Y-tåg (Helsingfors-Sjundeå) inställda på vardagar. Trafiken ersätts med U- och L-tåg. Det blir också förändringar till tidtabeller.

E- och Y-tåg inställda på vardagar 24.-30.6 samt 15.-28.7 på grund av banarbeten – förbindelser till Sjundeå med U- och L-tåg

29.7.–11.8.: Arbetena på Bölebron, linjerna 7 och 9

Det blir ytterligare förändringar i Böle när linjerna 7 och 9 börjar köra på undantagsrutter i slutet av juli. Linje 7 kör inte alls till Böle utan går längs Backasgatan till sin tillfälliga ändhållplats Pohjolaplatsen i Kottby. Linje 9 kör som vanligt till Östra Böle, men använder hållplatsen Banbyggarvägen som sin tillfälliga ändhållplats. Mot Busholmen kör linjen via Backasgatan, Sturegatan och Idrottshuset tillbaka till sin ordinarie rutt. Det blir ingen spårvägstrafik till och från Böle station, men ersättande buss 2X fortsätter i trafiken.

12.8.–: Ytterligare byggarbeten på grund av Spårjokern, linjerna 550, 41, 552 och 701

Byggandet av den nya snabbspårvägen utvidgas till Hoplax station, och Hoplaxtunneln samt Eliel Saarinens väg blir stängda för trafiken. Linje 550 och andra linjerna via Hoplaxtunneln börjar köra avvikande rutter.

Också på Landshövdingsvägen börjar linje 550 köra på en avvikande rutt, när byggandet av snabbspårsbron över Lahtisleden börjar.

Hela året: Utrustning av Tavastvägen

Spårvägslinjerna 1, 6, 7 och 8 kör inte via Sörnäs i 2019, då Tavastvägens utrustningsarbete pågår som planerat. Bussarna kör på Tavastvägen och Backasgatan som vanligt, men det blir ändringar i hållplatslägen under arbetena. Trafikmeddelande

Hela året: Avvikande rutter i Månsas

Avvikande rutter som körs i Månsas är fortfarande i kraft som planerat i 2019. Trafikmeddelande

Hela sommaren: Spårförändringar i Böle station

På grund av banarbetena blir det förändringar i avgångsspår vid Böle station. Vänligen se på tidtabellsskärmar på stationen.

Hela sommaren: Enskilda undantag för spårvagnar under nätterna

Rälsarbetena på bland annat Långa bron och Broholmsgatan orsakar enskilda avvikande rutter för spårvägstrafiken under vardagsnätterna efter klockan 23.

Hur får man information?

Alla trafikmeddelandena publiceras på webbplatsen hsl.fi före förändringar träder i kraft. Information finns också inne i fordonen samt på hållplatserna och stationerna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.