Besvara enkät om bussrutter på Degerö!

Vi har börjat planera nya bussrutter på Degerö och vi kommer att göra det tillsammans med våra kunder. I början av planeringsarbetet samlar vi in information om hurdana resbehov invånarna och andra som rör sig på Degerö har. Därför öppnar vi en resenkät.

Vi önskar att så många som möjligt svarar på enkäten. Nu har du en bra möjlighet att berätta vad som är bra och vad som inte fungerar i busstrafiken på Degerö. Samtidigt är du med att bygga framtidens trafik. 

Svara på enkäten senast 20.10 här.

Målet är att planeringarbetet är klar i slutet av året.
Degerö står infår stora förändringar nu när invånarantalet ökar och spårvagnstrafiken över Kronbergsbron startar ca 2026. Vårt syfte är att utarbeta en utvecklingsplan för busslinjenätet fram till det att spårvagnstrafiken startar, samt för en situation där spårvagnarna redan kör på Degerö.
Planen gäller åren 2022-2030. Det lönar sig att vara med i planeringsarbetet ända från början!
 

Blogg om planen på Degerö

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.