Brandlarmsystem testas vid Idrottsparkens metrostation under två nätter 10.-13.2

Natten mellan 12.-13.2 testas brandlarmsystemet på Idrottsparkens metrostation efter att metron har slutat trafikera. Detta kan orsaka buller på närområdet.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.