Rekrytering av efterträdare till verkställande direktör Rihtniemi har påbörjats

Rekryteringen av efterträdare till vår verkställande direktör har påbörjats. Suvi Rihtniemi som har skött uppgiften sedan HRT grundats går i pension när den nya direktören kan börja sitt arbete. Den nya verkställande direktören får leda Finlands största kollektivtrafikorganisation.

HRT:s årliga budget är 750 miljoner och det görs ca 400 miljoner resor i HRT-trafiken per år. Det är två tredjedelar av alla kollektivtrafikresor i Finland.
”Vi letar efter en stark och visionär ledare vars arbete styrs av vårt mål att öka kollektivtrafikens popularitet”, säger HRT:s styrelseordförande Risto Rautava.
Uppgiften förutsätter stark ledarskap och strategiskt kunnande samt förmåga att agera i en komplex verksamhetsmiljö. Ett gott och konstruktivt samarbete med HRT:s ägarkommuner och andra intressentgrupper är nödvändigt framförallt nu när de kommande åren kommer att vara utmanande för kollektivtrafiken på grund av coronakrisen. 
Ansökningstiden pågår till den 29 september. HRT:s styrelse väljer den nya verkställande direktören vid oktober-november.
 

Länk till rekrytenringsannonsen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.