Ändringar i trafiken 12.8.2013

Hösttidtabellerna träder i kraft den 12 augusti. Samtidigt blir det ändringar i busstrafiken, bland annat får vissa busslinjer nya linjenummer. Linjenumren 3B och 3T går till historien.

Treornas spårvagnar blir 2 och 3

Spårvagnslinje 3B blir linje 3 och spårvagnslinje 3T blir 2. Linjernas rutter ändras inte. Linje 3 är på undantagsrutt fram till slutet av september och kör via Tavastvägen och Helsingegatan på grund av renoveringen av hållplatsområdet i Hagnäs. Trean återgår till sin vanliga rutt den 1 oktober.
Ruttkarta

Ändringar på Helsingfors busslinjer

Helsingfors busslinje 04N läggs ner. Trafikeringstiden för linje 20N förlängs till kl. 4.30 på fredags- och lördagsnätterna. Dessa avgångar under veckosluten körs dock endast från centrum i riktning mot Drumsö. Dessutom går den nya NT-rutten för linje 132 via Drumsö till Frisansplatsen. Rutten körs även på efternatten under veckosluten och den ersätter linje 04N på Drumsövägen.

Ruttkarta 20N
Rutten för linje 132NT på Drumsö

Linje 52A läggs ner. En ny busslinje 552 börjar köra rutten Malm-Månsas-Munksnäs-Otnäs
Ruttkarta 552

Ändhållplatsen för linje 52/V flyttas till nytt läge i Arabia dvs. vid Arabiagatan 14. Samtidigt ändras körriktningen så att bussen kör rutten Arabiagatan-Tavastvägen i riktning mot Munksnäs och rutten Tavastvägen-Designergatan-Arabiagatan i riktning mot Arabia. Linjen använder således inte hållplatserna ”Kairogatan” (3044), ”Arabia” (3042) och ”Arabiagatan” (0335). De ersättande hållplatserna är ”Arabiastranden” (3490), ”Arabia” (3043) och ”Arabiagatan” (3492).
Rutten för linje 52V i Arabia
 
Linje 54 kör inte längre via Malm utan fortsätter direkt längs Ring I. Mellan Östra centrum och Malm kör linjerna 519, 520 och 554/K. En ny busslinje 554/K ersätter linje 512K.
Ruttkarta 554

Alla turer på linje 55 kommer att köra via Gumtäktsbacken enligt rutten Gustav Vasas väg – Pehr Kalms gata – Gustaf Hällströms gata – Väinö Auers gata – Indiagatan. Busslinjen har inte längre särskilda K-turer. Hållplatserna ”Indiagatan” (3077 och 3078) samt ”Sumatravägen” (3030) faller bort från linjens rutt.
Rutten för linje 55 i Gumtäkt

Plattforms- och hållplatsändringar i Helsingfors

På terminalområdet i gatunivå vid Kampens metrostation flyttas avgångshållplatsen för linje 41 till plattform 71 och avgångshållplatsen för linje 45 till plattform 72.

På Elielplatsen blir det ändringar i avgångsplattformar. Busslinjerna 40, 43, 63 och 69 flyttar en plattform norrut. I fortsättningen avgår linje 40 från plattform 22, linje 43 från plattform 23, linje 63 från plattform 24 och linje 69 från plattform 25.

På Järnvägstorget blir det flera plattformsändringar. Linjer som får en ny plattform:
• linje 03N till plattform 2
• linje 55 till plattform 6
• linje 68 och 74N till plattform 7
• linje 72 och 72N till plattform 17
• linje 73N och 76N till plattform 8
• linje 85N och 86N till plattform 11
• linje 92N, 94N, 95N och 97N till plattform 5

I Östra centrum blir plattform 2 den nya plattformen för busslinje 54.  Linjerna 519(A) och 520 flyttar till plattform 4. Ny busslinje 554(K) använder samma plattform.

Vid Malms station börjar linje 69 i riktning mot Malm och linje 78 i riktning mot Nordsjö att använda  hållplatsen 3261 (plattform 17). Linjerna 73 och 73N flyttar däremot till hållplatsen 3259 (plattform 16). Plattformsnumren vid Malms terminal tas i bruk under hösten 2013.

Efternattslinjerna 67N, 72N och 76N får en ny hållplats Aspnäs på Tavastvägen. I fortsättningen stannar linjerna 67N, 72N och 76N i riktning mot centrum på hållplatsen 2404. Den ligger ca 150 m från den nuvarande hållplatsen mot centrum. Den nuvarande hållplatsen Aspnäs 2406 faller bort från dessa busslinjer. Dessutom kommer linje 67N i riktning mot Torparbacken att använda hållplatsen Velodrom 2431 i stället för den nuvarande hållplatsen 2429.

Ändringar i Esbo

Rutten för linje 5 ändras: den nya rutten kommer att gå via Storåkern och den planskilda anslutningen på Ring II.

Linjerna 35 och 43 läggs ner och ersätts med två nya linjer: 533 Gammelgård–Träskända–Grankulla–Mankans–Olars–Mattby och 543 Alberga–Knektbron–Storåkern–Olars–Bolarskog–Sökö–Stensvik. Alla turer på linje 51 körs i fortsättningen längs K-rutten via Karabacka och K-bokstaven faller bort.
Ruttkarta 51, 533, 543

Ändhållplatsen för linje 530 i Esbo centrum flyttas till norra sidan av järnvägen till Esbo station och ändhållplatsen för linje 86 flyttas till Esbotorget.
Bussarnas avgånghållplatser i Esbo centrum

Ändringar i Vanda

Alla turer på Vandas busslinje 35 körs fram till Gruvsta. B-turer som slutar vid Myrbacka station körs inte längre.

Rutten för regionlinje 39 blir kortare i Vanda: den nya ändhållplatsen ligger vid den nya vändplatsen på Skrapbergsvägen i Myrbacka. Förutom tåget erbjuder också Vandas busslinjer 35, 43, 51, 53 och 55 samt regionlinjerna 510 och 530 ersättande förbindelser mellan Myrbacka och Mårtensdal.
Rutten för linje 39 i Vanda

Ändringar på regionlinjerna

Avgångsplattform för linje 107 i Kampens terminal ändras. Den nya avgångsplattformen är 45.

N-rutten för linje 109, Kampen-Jorv, kommer att gå genom Storåkern via den nya planskilda anslutningen på Ring II.

Den nya NT-rutten för linje 132 går via Drumsö, Westend, Gäddvik och Mattby till Frisansplatsen. Rutten körs sent på kvällen och under veckosluten även på efternatten.

Linje 270 börjar köra rutten för linje 270A fram till Kurängen.

Linje 315 får en ny nattrutt 315N som kör från ändhållplatsen i Gammelgård via Viskärr, Brunskog och Grundbacka till Niperts skola. Rutten för 324N ändras så att den kör i Nipert längs grundrutten för linje 324 dvs. längs Juvagårdsvägen och Nipertvägen.
Ruttkarta 315, 324

Linja 512/A/K lakkautetaan. Uusi linja 554/K alkaa kulkea reittiä Itäkeskus–Malmi–Maunula–Leppävaara. Leppävaarasta pääsee Otaniemeen edelleen linjoilla 510 ja 550. Uusi linja 552 tarjoaa korvaavan yhteyden Malmin ja Maunulan suunnalta Keilaniemeen ja Otaniemeen. 
Ruttkarta 552, 554

Jokerbussarna på linje 550 blir orangefärgade stomlinjebussar. Bussarna har en kortläsare även vid mittdörrarna och resekortets användare kan stiga ombord på bussen både genom fram- och mittdörrarna. Enkelbiljetter kan fortfarande köpas hos föraren.

Lähijunaliikenne

E-tåget kör även på söndagar. Tåget har åtta turer från båda riktningarna ca kl. 11-21.
Tidtabellerna på VR:s webbsida

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.