Buss- och tågtrafik övergår till vintertid

I Finland övergår man från sommartid till vintertid natten mellan nästa lördag och söndag. På söndagen den 27 oktober kl. 04.00 vrids klockorna med en timme bakåt. Lördagens tidtabellsenliga avgångar trafikeras enligt sommartid, dvs. också efternattstrafiken följer sommartid. Söndagens tidtabellsenliga trafik inleds enligt vintertid. Nattaxans giltighet följer sommartid.

Följande avgångar trafikeras både enligt sommartid och vintertid:
Vandas busslinje 61 kl. 3.10 och 3.40 från Dickursby och flygstation
Vandas busslinje 62 kl. 3.10 från Mellungsbacka samt kl. 3.10 och 3.40 från Dickursby
Regionlinje 620 kl. 3.10 och 3.40 från Järnvägstorget samt kl. 3.25 och 3.55 från flygstation.

Följande avgångar trafikeras enligt vintertid:
Regionlinje 633N kl. 3.14 och 4.14 från Järnvägstorget
U-linje U840 kl. 3.00 från Borgå och kl. 4.00 från Helsingfors.

Närtågen avgår från utgångsstationen ändå till kl. 4.00 enligt sommartid. T-tåg från Helsingfors till Riihimäki, vars avgångstid är kl. 4.01, avgår från Helsingfors enligt vintertid kl. 3.01. Avgång kl. 4.01 enligt vintertid trafikeras inte.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.