Busslinjerna 78, J68, J70, J71 och J72 kör inte till Malms sjukhus

Fr.o.m. 26.8.2013 kan bussarna inte köra till ändhållplatsen vid Malms sjukhus på grund av byggarbeten.  Hållplatsen Malms sjukhus 3262 beräknas vara ur bruk till slutet av året.

Busslinjerna 78, J68, J70, J71 och J72 kör undantagsvis på Kyrkobyvägen i båda riktningar och använder hållplatsparet ”Malms sjukhus” 3265 och 3266 som ligger vid hälsostationen på Kyrkobyvägen.  Linje 78 använder dessa som tillfälliga änd- och avgångshållplatserna.

Senare i september flyttas ändhållplatsen för busslinje 78 till Nedre Malm.

Det preliminära datumet för flyttning av hållplats är 9.9.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.