Den sista avgången för Vandas busslinje 37 senareläggs

Den sista avgången från Petas för Vandas busslinje 37 senareläggs med 10 minuter fr.o.m. 7.10. Den nya avgångstiden är kl. 15.55.
Orsaken är att avgången bättre skulle passa med den sista lektionen i skolan i Vandaforsen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.