Extra avgångar natten efter skolornas avslutningsdag 1.6

HRT sätter in extra trafik i nattrafik natten efter skolornas
avslutningsdag 1.6. 

Extra avgångar körs på linjerna 04N, 39N, 43, 65N, 67/N, 68,
72N, 76N, 85N, 90N, 92N, 94N, 96N, 97N, 270N, 231, 400N och
700N.  

 Extra avgångar på
nattlinjerna

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.