Hållplatsändring i Mattby

Hållplatsen E3101 ”Fiskar-Maja” på Biskopsbron har flyttats 250 meter bakåt i körriktning. Hållplatsen används av Esbos busslinjer 5, 10, 11, 16 och 31 samt av regionlinjerna 112, 503 och 533.

Kartta, pysäkkimuutos Matinkylässä 26.9.2013

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.