Hållplatsändring på Porkalagatan

Hållplatsen H1015 ”Sundholmen” på Porkalagatan har flyttats 50 meter framåt i körriktningen. Den tillfälliga hållplatsen är i bruk t.o.m. 29.11.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.