Linje 85A kör inte till Kattila

På grund av Kattilavägens dåliga skick kan busslinje 85A inte
köra fram till Kattila. Avsikten är att trafikeringen till Kattila
startar lördagen 1.6.

Linje 85 kör enligt tidtabell som trätt i kraft 18.5.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.