M/s Hessu ersätter servicefärjan Ehrensvärd 2.-13.9.

Servicefärjan Ehrensvärd är på varv 2. – 13.9 och under denna tid ersätts den av M/s Hessu. Hessu kan ta ombord på en gång 12 passagerare och tre lastbilar.

Servicefärjan trafikerar mellan Skatudden och Sveaborg en gång i timmen på arbetsdagar ca kl. 7.30 – 15.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.