Plattformsändring på Salomonsgatan i Kampen 14.10.

Plattform 72 på Salomonsgatan är ur bruk 14.10. på grund av lyftkranarbete. Avgångar för bussarna 45 och 205 som avgår efter kl. 21:00 använder plattformen 71.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.