Rutt- och hållplatsändring för Helsingfors busslinjer 94, 92N, J92 och J95 i Botbyåsen 2.9.

Fr.o.m. måndagen 2.9 kör Helsingfors busslinjer 92, 92N, J92 och J95 via Lallukkavägen både i riktning mot Östra centrum och i riktning mot Gårdsbacka. Ruttavsnitt som går via Fästigen och som linjerna har använt i riktning mot Gårdsbacka faller bort från linjernas rutt.

På Lallukkavägen tas i bruk hållplatsen ”Lallukkagränden” (H4388) och hållplatsen ”Fästigen” (H4387) dras in.

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.